in samenwerking met 
41038 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-10-2019 (niveau 2)eerdere test 17 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-10-2019 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen 2,5 en 3,5?


1 % (afgerond)3,2
2 % (afgerond)3,1
2 % (afgerond)2,8
96 % (afgerond)3 

Tel eerst 2,5 en 3,5 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus 2,5 + 3,5 = 6 en 6 : 2 = 3
Zie ook de pagina Gemiddelde.23 x 19 = ........


2 % (afgerond)207
94 % (afgerond)437 
2 % (afgerond)347
1 % (afgerond)247

Een handige manier is:
bereken eerst 20 x 23 = 460
en trek dan 1 x 23 eraf (460 - 23 = 437).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Welk getal is het kleinst?


3 % (afgerond)0,407
91 % (afgerond)0,1799 
1 % (afgerond)0,417
4 % (afgerond)0,47

0,1799 is kleiner dan de drie andere getallen.
Zie ook de pagina Kommagetallen.Als je 234,0598 afrondt op één cijfer achter de komma, welk getal schrijf je dan?


13 % (afgerond)234,6
73 % (afgerond)234,1 
12 % (afgerond)234,0
1 % (afgerond)234,5

(Een som van Jacques Schopman.)
Als je op 1 cijfer achter de komma afrondt, moet je kijken naar het tweede cijfer achter de komma.
Als dit 5 of meer is, moet je bij het eerste cijfer achter de komma 1 bijtellen.
Zie ook de pagina Afronden.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties