MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 14-11-2019 (niveau 2)eerdere test 14 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 14-11-2019 zo ingevuld:82014 = 80000 + ........ + 4


86 %2010 
14 %anders
Het cijfer 2 staat voor de duizendtallen in het getal 82014.
2 x 1000 = 2000
1 x 10 = 10
Dat is samen 2010
Zie ook de pagina Getallen.110 : 16 = ........


92 % (afgerond)6 rest 14 
1 % (afgerond)5,30
1 % (afgerond)5 rest 24
5 % (afgerond)6 rest 12

Hoeveel keer 16 zit er in 110? Eerst 6 x 16 = 96. Dan houd je 14 over. Het antwoord is daarom 6 rest 14.
Zie ook de pagina Delen.Wat is een vijfde deel van 3?


94 % (afgerond)0,6 
2 % (afgerond)15
1 % (afgerond)6
3 % (afgerond)1,5

3 : 5 = 0,6
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.Bij een supermarkt krijg je 52,- contant voor een vol zegelboekje met 490 zegels.
De zegels kosten 0,10 per stuk.
De winst die je krijgt voor een vol zegelboekje is ........ % van wat je in totaal voor de zegels betaald hebt.
(Vul een heel getal in. Indien nodig op de normale manier afronden.)


48 %6 
52 %anders
(Een som van Gerard Volders.)
Voor een vol zegelboekje heb je 49,00 betaald.
De winst is 3,00.

1% van de inzet = 0,49.
3,00 : 0,49 = 300 : 49 = 6,1.
De winst is (afgerond) 6%.
Zie ook de pagina Hoeveel procent.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers