MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 27-05-2024 (niveau 2F)eerdere test 27 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 27-05-2024 zo ingevuld:43 + 18 + 57 = ........


97 %118 
3 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (43 + 57 = 100). Dan gaat de rest vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.- = ........


9 % (afgerond)
88 % (afgerond) 
2 % (afgerond)
2 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: - =
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.5,5 m² =


4 % (afgerond)0,055 dm²
76 % (afgerond)550 dm² 
18 % (afgerond)55 dm²
3 % (afgerond)0,55 dm²

1 m² = 100 dm²
Zie ook de pagina Oppervlakte.Als Debby 10.000 uur oud is, geven de ouders een klein feestje.
Debby is dan ........ weken oud.
(Vul een heel getal in. Rond zo nodig af.)


45 %60 
55 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
In 1 week zitten 7 x 24 = 168 uur.
10.000 : 168 = 59,52... weken.
Afgerond 60 weken.
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers