MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-05-2023 (niveau 2)eerdere test 26 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-05-2023 zo ingevuld:356 - 83 = ........


98 % (afgerond)273 
359
439
1 % (afgerond)283

Trek eerst de eenheden eraf (356 - 3 = 353). Daarna de tientallen (353 - 80 = 273).
Zie ook de pagina Aftrekken.- = ........


4 % (afgerond)
4 % (afgerond)
90 % (afgerond) 
3 % (afgerond)0

Eerst gelijknamig maken: - =
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Een trein vertrekt om 10:15. De treinreis duurt 55 minuten.
Hoe laat komt de trein aan?


2 % (afgerond)11:20
10:70
1 % (afgerond)11:00
97 % (afgerond)11:10 

Verdeel 55 minuten in 45 en 10 minuten. Na 45 minuten is het 11:00 uur. Nog eens 10 minuten later is het 11:10 uur.
Het minutengetal van een tijd is altijd kleiner dan 60.

Of:
55 minuten is 5 minuten minder dan een uur.
10:15 + 1 uur = 11:15.
11:15 - 5 minuten = 11:10.
Zie ook de pagina Tijd.
Op de foto staat een maatglas van 50 kubieke centimeter (50 cc).
Je hebt ........ maal zo'n vol maatglas nodig om een liter af te meten.


62 %20 
38 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
1 liter = een kubieke decimeter =
10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 kubieke centimeter.
1000 : 50 = 20
Zie ook de pagina Inhoud.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers