in samenwerking met 
39294 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-01-2020 (niveau 2)eerdere test 23 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-01-2020 zo ingevuld:
Welke waarde hoort bij de plaats van het rode pijltje?


3 % (afgerond)1652,1
2 % (afgerond)1721
19 % (afgerond)1670,1
77 % (afgerond)1671 

Aan de plaats van 1600 en 1650 kun je zien dat de afstand tussen de lange streepjes van deze tijdbalk steeds 10 is. De korte streepjes zijn tienden daarvan. Het rode pijltje staat 21 na 1650. Het juiste antwoord is daarom 1671.
Zie ook de pagina Getallenlijn.3 + 8 x 10 = ........


89 %83 
11 %anders
Vermenigvuldigen gaat vr optellen. Reken eerst uit: 8 x 10 = 80 en daarna 3 + 80 = 83.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.500 x 0,06 = .....


3 % (afgerond)300
2 % (afgerond)0,3
87 % (afgerond)30 
8 % (afgerond)3

5 x 100 x 0,06 =
5 x 6 = 30
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.
Op het roostervel hierboven is een aantal hokjes geheel of gedeeltelijk blauw ingekleurd.
Van dit roostervel is ........ procent blauw gekleurd.
(Vul een heel getal. Rond zo nodig af.)


47 %30 
53 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Het roostervel bestaat uit 70 gelijke hokjes.
18 hokjes zijn helemaal blauw, 5 hokjes zijn voor de helft blauw en van 2 hokjes is een kwart blauw gekleurd.

18 + 5 x + 2 x = 21.
10% van 70 = 7
30% van 70 = 21
Zie ook de pagina Hoeveel procent.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties