in samenwerking met 
38229 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-01-2018 (niveau 2)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 18 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-01-2018 zo ingevuld:Wat is het volgende getal in de reeks?
2,2 - 3,5 - 4,8 - ...


2 % (afgerond)7,1
95 % (afgerond)6,1 
2 % (afgerond)5,8
7,4

Elk getal is 1,3 groter dan het vorige.
Zie ook de pagina Optellen.38 x 39 = ........


71 %1482 
29 %anders
Een handige manier is:
bereken eerst 40 x 38 = 1520
en trek dan 1 x 38 eraf
(1520 - 38 = 1482).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Van welke som is de uitkomst het grootst?


75 % (afgerond)18 : 15 = 
25 % (afgerond)1,8 x 0,5 =

18 : 15 = 1,2. Dat is groter dan 1,8 x 0,5 = 0,9
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Bij Beter Spellen worden elke dag vier meerkeuzevragen beantwoord.

Op een dag scoren de vier vragen als volgt:
vraag 1: 60% van de deelnemers goed
vraag 2: 41% goed
vraag 3: 86% goed
vraag 4: 93% goed

Alle deelnemers geven antwoord op de vier vragen.
Wat is de gemiddelde dagscore op die dag?


4 % (afgerond)80% goed
13 % (afgerond)Dat kun je niet weten
9 % (afgerond)74% goed
74 % (afgerond)70% goed 

Het maakt voor de gemiddelde score niet uit hoeveel mensen aan de test meedoen, want iedereen vult alle vragen in.
Je kunt de percentages optellen en door vier delen:
60 + 41 + 86 + 93 = 280%
280% : 4 = 70%
Zie ook de pagina Hoeveel procent.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties