in samenwerking met 
36038 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-10-2018 (niveau 2)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 18 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-10-2018 zo ingevuld:
Welk getal hoort bij het rode pijltje?


6 % (afgerond)2140
2 % (afgerond)2001,4
91 % (afgerond)2014 
1 % (afgerond)2000,14

Aan de plaats van 1950 en 2000 kun je zien dat de afstand tussen de lange streepjes van deze tijdbalk steeds 10 is. De korte streepjes zijn tienden daarvan. Het rode pijltje staat 14 na 2000. Het juiste antwoord is daarom 2014.
Zie ook de pagina Getallenlijn.359 - 73 = ........


90 %286 
10 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (359 - 3 = 356). Daarna de tientallen (356 - 70 = 286).
Zie ook de pagina Aftrekken.Van welke som is de uitkomst het grootst?


22 % (afgerond)3,3 x 0,2 =
78 % (afgerond)4,2 : 6 = 

4,2 : 6 = 0,7. Dat is groter dan 3,3 x 0,2 = 0,66
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.
De bovenste vier vakjes van de linkerkolom vormen samen een rechthoek.
Je kunt dit ruitjespatroon met een schaar verdelen in ........ van zulke rechthoeken. Probeer zo weinig mogelijk hokjes over te houden.
(Je mag de stukken draaien. Vul alleen cijfers in)


58 %14 
42 %anders

Je kunt het patroon in 14 van zulke stukken knippen. Als je losse stukken hebt, kun je ze zo draaien dat ze allemaal gelijk zijn. Je houdt één vierkant van 4 hokjes over.
Zie ook de pagina Oppervlakte.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties