in samenwerking met 
36899 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-04-2018 (niveau 2)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 19 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-04-2018 zo ingevuld:Welke reeks gaat van klein naar groot?


20,00 - 20,95 - 20,45 - 20,09
20,09 - 20,45 - 20,00 - 20,95
1 % (afgerond)20,00 - 20,09 - 20,95 - 20,45
99 % (afgerond)20,00 - 20,09 - 20,45 - 20,95 


Zie ook de pagina Getallen.24 x 37 - 14 x 37 = ........


92 %370 
8 %anders
Je moet hier twee vermenigvuldigingen aftrekken. In beide vermenigvuldigingen komt het getal 37 voor. Reken eerst uit: 24 - 14 = 10 en daarna 10 x 37 = 370.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.209,75 + 0,25 = .....


96 % (afgerond)210 
1 % (afgerond)210,5
3 % (afgerond)209,5
201


Zie ook de pagina Kommagetallen optellen.Met een of meer cijfers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0) kun je de getallen 1 tot en met 100 vormen. Veel getallen bestaan uit verschillende cijfers, zoals het getal 12 (een 1 en een 2).
Van die honderd getallen hebben ........ getallen twee gelijke cijfers (bijvoorbeeld het getal 11).


19 %10 
81 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
Alle negen meervouden van 11 (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99) hebben twee dezelfde cijfers.
Plus de dubbele nul van 100 maakt tien getallen met twee dezelfde cijfers.
Zie ook de pagina Getallen.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties