in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-06-2022 (niveau 2)eerdere test 23 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-06-2022 zo ingevuld:Wat is het volgende getal in deze logische reeks?
2,75 - 3 - 3,25 - ...


4,25
1 % (afgerond)4,5
2 % (afgerond)3,75
97 % (afgerond)3,5 

Elk getal is 0,25 groter dan het vorige.
Zie ook de pagina Optellen.26 x 29 = ........


1 % (afgerond)494
96 % (afgerond)754 
1 % (afgerond)844
1 % (afgerond)464

Een handige manier is:
bereken eerst 30 x 26 = 780
en trek dan 1 x 26 eraf
(780 - 26 = 754).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.250 x 0,04 =


4 % (afgerond)100
1 % (afgerond)0,1
8 % (afgerond)1
86 % (afgerond)10 

2,5 x 100 x 0,04 =
2,5 x 4 = 10
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Robin schrijft de volgende rij getallen op:
17 - 74 - 33 - 74 - 88 - 76 - 50 - 22 - 10 - 56
Hij rekent het gemiddelde van deze rij uit.

Dan streept hij één getal door.
Het gemiddelde van de overgebleven negen getallen is gelijk aan het gemiddelde van de oorspronkelijke tien getallen.

Robin heeft het getal ........ doorgestreept.


50 %50 
50 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
De 10 getallen zijn opgeteld 500.
Het gemiddelde is 50.
9 getallen van gemiddeld 50 zijn samen 9 x 50 = 450.
Robin heeft het getal 50 doorgestreept.
Zie ook de pagina Gemiddelde.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties