in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-03-2023 (niveau 3)eerdere test 21 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-03-2023 zo ingevuld:Verhoudingen:
1 : 4 is hetzelfde als 9 : ........


81 %33 
19 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 1 en in de tweede verhouding is het linker getal 9.
9 is 8 x 1.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 8, is de verhouding weer in balans:
8 x 4 = 33.
Zie ook de pagina Verhoudingen.6 : .... = 0,03


3 % (afgerond)20
1 % (afgerond)0,2
90 % (afgerond)200 
6 % (afgerond)0,02

0,03 x 200 = 6
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.60 ha =


15 % (afgerond)6 kmē
70 % (afgerond)0,6 kmē 
7 % (afgerond)0,06 kmē
8 % (afgerond)600 kmē

1 ha = 1 hmē = 1/100 kmē
Zie ook de pagina Oppervlakte.Je kunt de cijfers van het getal 45 met elkaar vermenigvuldigen. Je krijgt dan 4 x 5 = 20.

Zoek nu het grootste getal van 2 cijfers waarvan bij vermenigvuldiging van die cijfers de uitkomst 64 is.

LET OP:
Het verschil tussen de 2 cijfers van dat getal is ........ .
(Vul een heel getal in.)


75 %0 
25 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
1 x 64 = 64
2 x 32 = 64
4 x 16 = 64
8 x 8 = 64

Alleen met 8 en 8 kun je een getal van 2 cijfers vormen: het getal 88.

We vragen naar het verschil tussen de twee cijfers.
8 - 8 = 0TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties