in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 08-12-2023 (niveau 1F)eerdere test 08 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 08-12-2023 zo ingevuld:
Welk getal staat op deze getallenlijn op de plaats van het rode blokje?


97 % (afgerond)200 
2 % (afgerond)20
1 % (afgerond)2
0,2

Van 0 naar 900 is 9 stappen. Elke stap is dus 100. Bij het rode blokje komt het getal 200.
Zie ook de pagina Getallenlijn.11 + 18 = ........


96 %29 
4 %anders
Zet de getallen recht onder elkaar.
Tel de cijfers bij elkaar op, per kolom. Begin bij de eenheden.
Zie ook de pagina Optellen.x 14 = ........


93 %7 
7 %anders
x 14 = 14 : 2 = 7
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.4 dm = ........ cm


93 %40 
7 %anders
1 dm = 10 cm
Zie ook de pagina Lengte.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties