in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-01-2022 (niveau 3)eerdere test 20 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-01-2022 zo ingevuld:3 x 0,7 + 17 x 0,7 = ........


94 %14 
6 %anders
3 x iets + 17 x datzelfde iets = 20 x dat iets
20 x 0,7 = 14
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.De afstand tussen twee gebouwen is 320 meter.
Op een kaart is de afstand 80 mm.
Op welke schaal is de kaart getekend?


5 % (afgerond)schaal 1 : 40
78 % (afgerond)schaal 1 : 4.000 
9 % (afgerond)schaal 1 : 400
9 % (afgerond)schaal 1 : 40.000

80 mm op de kaart = 320.000 mm in werkelijkheid. De verhouding is dus
80 : 320.000
Als je beide getallen door 80 deelt, heb je de schaal
1 : 4.000
Zie ook de pagina Schaal.7 - 3 =


93 % (afgerond)3 
2 % (afgerond)3
3 % (afgerond)2
2 % (afgerond)3

Eerst gelijknamig maken:
7 - 3 = 3
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Vijf collega's feliciteren elkaar met de goede resultaten van hun bedrijf. Iedere collega schudt de hand van alle andere collega's en elke combinatie wordt één keer op de foto vastgelegd.
De volgende dag hangen alle foto's op het prikbord. Dat zijn ........ foto's.


49 %10 
51 %anders
5 mensen schudden ieder de hand van 4 personen. Je zou misschien denken dat dat dus 20 handschudfoto's zijn, maar bij elke handschudactie zijn twee mensen betrokken.
Er zijn niet meer dan 10 foto's nodig om dit feestje vast te leggen:
A+B, A+C, A+D, A+E,
B+C, B+D, B+E,
C+D, C+E,
D+E
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties