in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-05-2024 (niveau 3F)eerdere test 24 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 24-05-2024 zo ingevuld:3 x 0,7 + 17 x 0,7 = ........


93 %14 
7 %anders
3 x iets + 17 x datzelfde iets = 20 x dat iets
20 x 0,7 = 14
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.80 x ..... = 16


3 % (afgerond)0,02
20
2
97 % (afgerond)0,2 

Je rekent eigenlijk uit: 16 : 80 = 0,2
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.
In een rekenboek uit 1910 worden lengtematen en oppervlaktematen ("vlaktematen") uitgelegd.
In die tijd was een Myriameter een gangbare term voor 10.000 meter.
Nu je dit weet, kun je ook berekenen:

1 vierkante Myriameter = ........ km².


70 %100 
30 %anders

1 Myriameter = 10 km
1 vierkante Myriameter = 10 km x 10 km = 100 km².
Zie ook de pagina Lengte.

Voor een evenement wordt een plein verlicht met gekleurde lampen met elk een vermogen van 25 Watt. De feestverlichting bestaat uit 4 gelijke strengen van lampen aan een lang snoer, die naast elkaar worden opgehangen. In elke streng zit een vaste volgorde: rood-geel-blauw-geel-groen-geel en dan weer rood-geel-enzovoort.
Het snoer van elke streng begint en eindigt met een rode lamp. Er zijn totaal 20 blauwe lampen gebruikt. Zie de tekening hierboven, waarin het begin en eind van het snoer te zien zijn.

De totale feestverlichting brandt twee uur aaneengesloten.
Het energieverbruik is ........ kWh (kilowattuur).
(Vul een geheel getal in. Zo nodig afronden.)

Tip:
Het energieverbruik is 1 kWh als apparatuur met een vermogen van 1000 Watt 1 uur
ingeschakeld is.


29 %6 
71 %anders


Het zijn 4 gelijke strengen. Samen hebben ze 20 blauwe lampen. Elke streng heeft 5 blauwe lampen.
Omdat elke streng begint en eindigt met een rode lamp, heeft elke streng 5 x 6 + 1 = 31 lampen. Zie bovenstaande tekening,

Het totale vermogen is 4 x 31 x 25 W = 3100 Watt.
Het energieverbruik in 2 uur is 2 x 3100 = 6200 Wh.
Dat is 6,2 kWh.
Afgerond 6 kWh.
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties