in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-02-2024 (niveau 3F)eerdere test 27 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 27-02-2024 zo ingevuld:Verhoudingen:
2 : 5 is hetzelfde als 6 : ........


87 %16 
13 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 2 en in de tweede verhouding is het linker getal 6.
6 is 3 x 2.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 3, is de verhouding weer in balans:
3 x 5 = 16.
Zie ook de pagina Verhoudingen.6 : .... = 0,06


0,1
92 % (afgerond)100 
1 % (afgerond)10
6 % (afgerond)0,01

0,06 x 100 = 6
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.10 are + 1 ca = ........ m
(ca = centiare)


62 % (afgerond)1001 
5 % (afgerond)110
14 % (afgerond)1010
20 % (afgerond)101

1 are = 10 m x 10 m = 100 m
10 are = 1000 m
1 ca = 1 m
1000 + 1 = 1001

Net als bij grammen, meters en liters betekent het voorvoegsel 'centi' 1/100. Zelfs als je nog nooit van are of centiare gehoord hebt, kun je alvast berekenen:
10 are + 1 centiare = 10,01 are.
Maar hoeveel m is dat?

Vooral 'hectare' is een bekende maat. Hiervan behoor je te weten dat dit 100 meter x 100 meter is, dus 10.000 m.

Omdat het voorvoegsel 'hect' gebruikt wordt voor 100, weet je ook:
1 hectare = 100 are
Dan kun je beredeneren:
1 are = 1/100 hectare = 100 m
1 centiare = 1/100 are = 1 m

En tot slot:
10,01 are = 1001 m
Zie ook de pagina Oppervlakte.Alex heeft een flinke hoeveelheid munten van 5, 10, 20 en 50 eurocent en van 1 en 2 euro.
Hij bouwt stapeltjes van iedere muntsoort en plaatst deze trapsgewijs achter elkaar. De kleinste muntwaarde eerst, dan de daaropvolgende muntwaarde, enzovoort tot de hoogste muntwaarde.
Hij begint met twee munten van de kleinste waarde en eindigt met een stapel van twaalf munten van de grootste waarde.

Elk stapeltje is een aantal munten hoger dan het vorige stapeltje. Dat verschil is bij elke stap even groot.

De waarde van alle munten die hij hier gebruikt is ........ cent.
(Vul een geheel getal in. Geen euroteken, geen komma.)


48 %3970 
52 %anders
(Een som van Sven.)
2 x 0,05 = 0,10
4 x 0,10 = 0,40
6 x 0,20 = 1,20
8 x 0,50 = 4,00
10 x 1,00 = 10,00
12 x 2,00 = 24,00

Samen 39,70.
Dat is 3970 cent.
Zie ook de pagina Euro.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties