in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-01-2022 (niveau 2)eerdere test 20 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-01-2022 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen 8,32 en 8,56?


8,64
1 % (afgerond)8,54
97 % (afgerond)8,44 
2 % (afgerond)8,34

Tel eerst 8,32 en 8,56 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus 8,32 + 8,56 = 16,88 en 16,88 : 2 = 8,44
Zie ook de pagina Gemiddelde.16 x 16 = ........


87 %256 
13 %anders
Je kunt deze vermenigvuldiging in twee stappen uitrekenen:
eerst 10 x 16 = 160 en dan 6 x 16 = 96.
Tot slot 160 + 96 = 256.
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Van welke som is de uitkomst het grootst?


77 % (afgerond)18 : 15 = 
23 % (afgerond)1,8 x 0,5 =

18 : 15 = 1,2. Dat is groter dan 1,8 x 0,5 = 0,9
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Een taxi rijdt met 4 passagiers van Delft naar Schiphol, afstand 50 km.
De ritprijs is 40 euro. De passagiers betalen ieder een gelijk deel. Hoeveel betalen zij ieder per km?
Iedere passagier betaalt ........ cent per kilometer.
(Vul een geheel getal in.)


49 %20 
51 %anders
(Een som van Volkert Groothoff.)
Elke passagier betaalt 10 euro.
1000 cent : 50 km = 20 cent per kilometer.
Zie ook de pagina Delen.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties