in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-01-2022 (niveau 1)eerdere test 20 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-01-2022 zo ingevuld:23 + 51 = ........


96 %74 
4 %anders
Tel de cijfers bij elkaar op, per kolom. Begin bij de eenheden. Als er 10 of meer uitkomt, moet je de tientallen onthouden.
Zie ook de pagina Optellen.Verhoudingen:
10 : 3 is hetzelfde als 30 : ........


80 %9 
20 %anders
Je hoeft dit niet te behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
Als je de getallen aan beide kanten van het deelteken met 3 vermenigvuldigt, blijft de verhouding hetzelfde.
Zie ook de pagina Verhoudingen.25% van 36 = ........


7 % (afgerond)8
2 % (afgerond)14
1 % (afgerond)0,9
90 % (afgerond)9 

25% is hetzelfde als delen door 4.
36 : 4 = 9
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.De kinderen van een grote voetbalclub staan in een lange rij langs de lijn.
Tom staat op plaats 24 en Rob op plaats 68.
Evert staat precies midden tussen Tom en Rob in.
Evert staat op plaats ........


65 %46 
35 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Tel 24 en 68 bij elkaar op en deel de uitkomst door 2.
Dus: (24 + 68 ) : 2 = 92 : 2 = 46

Of:
Het verschil tussen 24 en 68 is 44. De helft van 44 is 22.
Evert staat 22 plaatsen na Tom en 22 plaatsen voor Rob.
24 + 22 = 46 en 68 - 22 = 46
Zie ook de pagina Gemiddelde.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties