in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-05-2022 (niveau 3)eerdere test 19 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-05-2022 zo ingevuld:= ........


93 %15 
7 %anders
15 x 15 = 225
225 : 15 = 15

Zie ook de pagina Worteltrekken.De afstand tussen twee bruggen is 1 km.
Op een kaart is de afstand 40 mm.
Op welke schaal is de kaart getekend?


17 % (afgerond)schaal 1 : 250.000
2 % (afgerond)schaal 1 : 4000
6 % (afgerond)schaal 1 : 40.000
75 % (afgerond)schaal 1 : 25.000 

40 mm op de kaart is 1.000.000 mm in werkelijkheid. De verhouding is dus
40 : 1.000.000
Als je beide getallen door 40 deelt, zie je de schaal
1 : 25.000

Deze schaal wordt toegepast bij 'Stafkaarten', o.a. gebruikt door natuurbeheerders. Er staat precies zoveel op als nodig is zonder dat ze onhandig groot worden.
Zie ook de pagina Schaal.x 470 = ........


87 %282 
13 %anders
x 470 = 3 x 470 : 5 = 1410 : 5 = 282
Of: x 470 = 3 x 470 : 5 = 3 x 94 = 282
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.Je hebt een reeks van 6 getallen, die begint met 1. Elk volgend getal is twee maal zo groot als zijn voorganger (dus 1 - 2 - 4 - enzovoort). Tel de getallen van deze reeks bij elkaar op.

Maak nu een reeks met de KWADRATEN van de getallen van de eerste reeks. Tel ook die zes getallen bij elkaar op.

Het verschil tussen de twee totalen is ........ .


48 %1302 
52 %anders
(Een som van Henk van Huffelen.)
Eerste reeks:
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63

Tweede reeks (kwadraten):
1 + 4 + 16 + 64 + 256 + 1024 = 1365

Het verschil:
1365 - 63 = 1302
Zie ook de pagina Machtsverheffen.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties