MOB-versie | Naar grote versieLengte

 • Een cd is ongeveer 1 millimeter dik.
 • De opening van een usb-aansluiting is ongeveer 1 centimeter breed.
 • Een plakstift is ongeveer 1 decimeter lang (er zijn ook grotere).
 • Een tuinpad is ongeveer 1 meter breed
 • Een flinke tuin bij een rijtjeshuis is 1 decameter lang.
 • Een straat met 18 rijtjeshuizen is ongeveer 1 hectometer lang.
 • Een wandeling van 10 minuten is ongeveer 1 kilometer lang.

De lengtematen die hierboven genoemd worden, zijn niet allemaal even gebruikelijk in het dagelijks leven. Veel mensen zullen na hun schooltijd de woorden 'decimeter' en 'decameter' niet vaak gebruiken en 'hectometer' alleen als ze het over die groene bordjes langs de snelweg hebben: de hectometerpaaltjes, die zo heten omdat ze 100 meter uit elkaar staan (ze geven geen hectometers aan, maar de afstand vanaf het begin van de weg, in kilometers met een decimaal, bijvoorbeeld 25,1).

 

Op school leer je ze allemaal kennen. Dat is leuk, want dan kun je er allerlei sommetjes mee maken. Bij Beter Rekenen krijg je regelmatig zulke sommetjes. Zit je niet meer op school? Dan is dit de gelegenheid om de kennis weer op te poetsen.

 

1 mm

1 cm

1 dm

1 m

1 dam

1 hm

1 km

millimeter

centimeter

decimeter

meter

decameter

hectometer

kilometer

een cd is ongeveer 1 millimeter dik

de opening van een usb-aansluiting is ongeveer 1 centimeter breed

een plakstift is ongeveer 1 decimeter lang

een tuinpad is ongeveer 1 meter breed

een tuin is ongeveer 1 decameter diep

een straat met 18 rijtjeshuizen is ongeveer 1 hectometer lang

een wandeling van 10 minuten is ongeveer 1 kilometer

 

x 10

x 10

x 10

x 10

x 10

x 10

 

Op de zeven foto's hierboven zie je een millimeter, centimeter, decimeter, meter, decameter, hectometer en kilometer.

Elke stap naar rechts is een tien keer zo grote maat: je hebt 10 millimeters nodig om een centimeter te vullen, enzovoort.

 • 10 mm = 1 cm
 • 10 cm = 1 dm
 • 10 dm = 1 m
 • 10 m = 1 dam
 • 10 dam = 1 hm
 • 10 hm = 1 km

 

Let op: sommige lesmethodes gebruiken de omgekeerde schrijfwijze.

Als je 1 cm hebt, heb je 10 mm. Op grond van dat gegeven vinden sommige methodes dat een stap naar links (van cm naar mm) juist de factor x10 is.

 

Het is dus maar hoe je het bekijkt. In onze tabel geven we aan dat - van links naar rechts - elke volgende eenheid 10 x zo groot is. Het gevolg is dat je het aantal dan door 10 deelt.

Vergelijk het met: 

 • Een briefje van 10 euro is 10 x zo veel waard als een munt van 1 euro. Het briefje is 10 x zo veel waard.
 • Maar 10 munten van 1 euro zijn evenveel waard als 1 briefje van 10 euro. Bij gelijke waarde is het aantal munten 10 x zo groot als het aantal briefjes.

 

Als je dit rijtje kent, kun je ook allerlei andere dingen uitrekenen:

 

 

Stappen van rechts naar links:

 • van km naar m
 • drie stappen naar links
 • 1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m
 • 3 km = 3000 m
   
 • van m naar cm
 • twee stappen naar links
 • 1 m = 10 dm = 100 cm
 • 5,2 m = 520 cm
    
 • van m naar mm
 • drie stappen naar links
 • 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
 • 1,075 m = 1075 mm
   

Stappen van links naar rechts:

 • van cm naar m
 • twee stappen naar rechts
 • 1 cm = 0,1 dm = 0,01 m
 • 7 cm = 0,07 m
   
 • van m naar km
 • drie stappen naar rechts
 • 1 m = 0,1 dam = 0,01 hm = 0,001 km
 • 2500 m = 2,5 km

 


 

Voorbeeld van een opgave met meters

 

Je koopt een boekenkast, waar 120 boeken in moeten passen. De boeken zijn allemaal ongeveer 25 mm dik. Je ziet een mooie kast die in je kamer past. Je kunt zelf nog kiezen hoeveel planken je erin legt. De planken zijn 75 cm lang. Hoeveel planken heb je nodig?

 

 

Eerst kun je je afvragen: hoeveel meter boekenplank heb ik nodig?

 

120 x 25 mm = 3000 mm = 3 meter

 

De planken zijn [3/4] meter per stuk. Hoeveel planken zijn samen 3 meter?

Je kunt dit op heel veel manieren uitrekenen. De volgende manier maakt gebruik van de regel "delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde".

 

3 : [3/4] = 3 x [4/3] = [12/3] = 4 planken

 


 

Lengte en breedte

 

Het woord 'lengte' wordt ook gebruikt bij rechthoekige vormen.

De lange kant van een rechthoek is de lengte, de korte kant is de breedte.

 


 

Oude maten

 

Een eeuw geleden was de myriameter een term voor 10 km. Tot 1960 maakte de myriameter deel uit van het officiële SI-stelsel. In Zweden en Noorwegen wordt de eenheid nog regelmatig gebruikt, onder de naam 'mil' (Noors-Zweedse mijl).


Help | Contact  |  Instellingen


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers