in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-03-2019 (niveau 1)eerdere test 19 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-03-2019 zo ingevuld:x 18 = ........


88 %9 
12 %anders
x 18 = 18 : 2 = 9
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.59 - 14 = ........


94 %45 
6 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (59 - 4 = 55). Daarna de tientallen (55 - 10 = 45).
Zie ook de pagina Aftrekken.5,5 cm =


51 % (afgerond)0,055 m 
17 % (afgerond)55 dm
17 % (afgerond)550 mm
15 % (afgerond)0,55 m

1 cm = 0,01 m
5,5 cm = 0,055 m
Zie ook de pagina Lengte.Welk getal bestaat niet?


8 % (afgerond)elfduizend elf
12 % (afgerond)elfduizend honderdelf
18 % (afgerond)elfhonderdelf
61 % (afgerond)elfduizend elfhonderdelf 

(Een som van Andrea.)

Van klein naar groot bestaan deze drie getallen wel:
1111 = elfhonderdelf
11.011 = elfduizend elf
11.111 = elfduizend honderdelf

Maar 'elfduizend elfhonderdelf' bestaat niet. Na 'duizend' komt altijd een getal dat kleiner is dan duizend.
Zie ook de pagina Getallen.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties