in samenwerking met 
39288 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-03-2019 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 18 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-03-2019 zo ingevuld:73 - 26 = ........


95 %47 
5 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (73 - 6 = 67). Daarna de tientallen (67 - 20 = 47).
Zie ook de pagina Aftrekken.- = ........


6 % (afgerond)
87 % (afgerond) 
6 % (afgerond)
1 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: - =
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Er gaan ........ glazen bier van 25 cL uit een vat van 25 liter.


83 %100 
17 %anders
1 liter = 100 cL, dus 25 liter = 2500 cL. Je haalt 2500 : 25 = 100 glazen bier uit 1 vat.
Zie ook de pagina Liters.Ingrid is lid van de zwemclub.
4 x per week zwemt ze 25 baantjes van 50 meter.
Dat is in totaal ........ km per week.
(Vul een heel getal in. Rond zo nodig af.)


75 %5 
25 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
4 x 25 x 50 m = 5000 m = 5 kmTOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties