in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


 Referentieniveaus

Sinds juni 2011 hebben Beter Spellen en Beter Rekenen drie verschillende niveaus.

 

Een groep experts, de commissie-Meijerink, heeft vastgesteld dat het onderwijs in Nederland worstelt met twee problemen:

  • Na de basisschool is er niet meer dagelijks aandacht voor rekenen en taal. De kennis zakt weg door gebrek aan dagelijks onderhoud.
  • Het basisonderwijs, vmbo, mbo, havo, vwo, hbo en universiteit sluiten niet goed op elkaar aan. De leerlingen hebben daardoor moeite met lezen, spellen en rekenen. Er is behoefte aan doorlopende leerlijnen.

 

Beter Spellen en Beter Rekenen plegen onderhoud

Door dagelijks mee te doen aan Beter Spellen en Beter Rekenen pleeg je het broodnodige onderhoud. Steeds meer scholen doen dat dan ook. Klassikaal of als huiswerkopdracht: doe elke dag de testjes, dan blijf je scherp.

 

 

Doorlopende leerlijnen

Welke aspecten van taal en rekenen je moet beheersen bij de overgang naar een volgend schooltype, is in 2008 beschreven door de commissie-Meijerink, in een lijvig rapport. Wie het precies weten wil, kan een kijkje nemen op de website van taalenrekenen.nl. In het kort komt het hierop neer:

 

 

De commissie heeft een aantal "fundamentele niveaus" gedefinieerd. 

 

Voor rekenen zijn dit de niveaus:

 

NIVEAU

schooltype

 

3F

vwo

havo

mbo 4

 

2F

mbo 3

vmbo

maatschappelijk functioneel niveau

1F

mbo 1, 2

praktijkonderwijs

primair onderwijs

speciaal onderwijs

 

 

Deze niveaus zijn haalbaar voor het merendeel van de leerlingen. Niveau 2F wordt ook maatschappelijk functioneel niveau genoemd. Dit niveau is voor alle Nederlanders van belang.

 

 

Beter Spellen en Beter Rekenen volgen de niveaus

De websites Beter Spellen en Beter Rekenen bieden sinds juni 2011 de dagelijkse test aan in de drie niveaus van Meijerink. Dat is handig voor de scholen, want je kunt je kennis op peil houden in je eigen niveau. Maar ook als je niet meer op school zit, zijn de niveaus handig. Zit je op het maatschappelijke niveau 2F?

 

Je kunt instappen waar je wilt. Als je de test van niveau 2F bijna altijd foutloos maakt, kun je doorstromen naar niveau 3F. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. 
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties