in samenwerking met 
36081 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-06-2019 (niveau 3)eerdere test 25 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 25-06-2019 zo ingevuld:Verhoudingen.
2 : 1 is hetzelfde als 16 : ........


92 %8 
8 %anders
Je moet dit niet behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
Als je de getallen aan beide kanten van het deelteken met 7 vermenigvuldigt, blijft de verhouding hetzelfde.

In dit geval is het ook heel simpel op te lossen:
2 : 1 is verhouding 2:1.
Dus ook 16:8
Zie ook de pagina Verhoudingen.6 : .... = 0,03


94 % (afgerond)200 
1 % (afgerond)0,2
2 % (afgerond)20
4 % (afgerond)0,02

0,03 x 200 = 6
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.10 are + 1 ca = ........ m
(ca = centiare)


23 % (afgerond)101
14 % (afgerond)1010
5 % (afgerond)110
58 % (afgerond)1001 

1 are = 10 m x 10 m = 100 m
10 are = 1000 m
1 ca = 1 m
1000 + 1 = 1001

Net als bij grammen, meters en liters betekent het voorvoegsel 'centi' 1/100. Zelfs als je nog nooit van are of centiare gehoord hebt, kun je alvast berekenen:
10 are + 1 centiare = 10,01 are.
Maar hoeveel m is dat?

Vooral 'hectare' is een bekende maat. Hiervan behoor je te weten dat dit 100 meter x 100 meter is, dus 10.000 m.

Omdat het voorvoegsel 'hect' gebruikt wordt voor 100, weet je ook:
1 hectare = 100 are
Dan kun je beredeneren:
1 are = 1/100 hectare = 100 m
1 centiare = 1/100 are = 1 m

En tot slot:
10,01 are = 1001 m
Zie ook de pagina Oppervlakte.De oppervlakte van La Guernica van Picasso is 27 vierkante meter. Voorafgaand aan een restauratie wordt het schilderij eerst vastgelegd op 24.000 foto's. Als deze foto's samen precies het schilderij vormen (zonder overlappingen), hoeveel cm van het schilderij staat dan op n foto?


6 % (afgerond)0,89 cm
67 % (afgerond)11,25 cm 
8 % (afgerond)8,9 cm
19 % (afgerond)1,125 cm

Je moet 27 m delen door 24.000.
27 m = 270.000 cm
270.000 cm : 24.000 =
270 cm : 24 = 11,25 cm
Zie ook de pagina Oppervlakte.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties