in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-03-2023 (niveau 1)eerdere test 21 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-03-2023 zo ingevuld:5% van 20 = ........


78 %1 
22 %anders
5% is hetzelfde als delen door 20.
20 : 20 = 1
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.86 - 11 = ........


98 %75 
2 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (86 - 1 = 85). Daarna de tientallen (85 - 10 = 75).
Zie ook de pagina Aftrekken.76,2 cm =


5 % (afgerond)7,62 m
7 % (afgerond)762 dm
5 % (afgerond)7,62 mm
83 % (afgerond)762 mm 

1 cm = 10 mm
76,2 cm = 762 mm
Zie ook de pagina Lengte.Een kwart van een stuk land is 50 mē.
Het hele stuk land is ........ mē.
(Vul alleen cijfers in.)


91 %200 
9 %anders
(Een som van Prem Jibodh.)
Een kwart is 1/4 deel.
Het hele stuk land is 4x zo groot.
4 x 50 = 200.
Zie ook de pagina Oppervlakte.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties