in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 29-09-2023 (niveau 3F)eerdere test 29 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 29-09-2023 zo ingevuld:1 + 1 - 1 : 1 x 10 : 2 + 4 = ........


46 %1 
54 %anders
(Een som van Mischa.)
Eerst delen en vermenigvuldigen in de volgorde die er staat:
1 : 1 = 1
1 x 10 = 10
10 : 2 = 5


Blijft over:
1 + 1 - 5 + 4 = 1
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.Wat is het verschil tussen 4 x 0,75 en 8 x 0,75?


96 % (afgerond)3 
1 % (afgerond)0,4
2 % (afgerond)4
1 % (afgerond)9

Het verschil is 4 x 0,75 = 3
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Van een rechthoekige driehoek zijn de twee rechthoekszijden 5 en 12 cm.
De schuine zijde is ........ cm.


85 %13 
15 %anders
De stelling van Pythagoras zegt: a² + b² = c².
5² + 12² = 25 + 144 = 169 en dat is 13².

De zijden van deze driehoek hebben de verhouding 5:12:13 en dat is een mooie Pythagoras-combinatie.
Zie ook de pagina Pythagoras.Fréderique fietst met een snelheid van 15 km/u naar haar vriend. Dat is een afstand van 18 kilometer.
Dan gaan ze samen een stuk wandelen met een snelheid van 5 km/u.
Op een gegeven moment is de gemiddelde snelheid over de totale afstand (fietsen + wandelen) precies 8 km/u.
Op dat moment hebben ze ........ minuten gewandeld.
(Vul een heel getal in. Rond zo nodig af.)


16 %168 
84 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Fréderique fietst 18/15 x 60 = 72 minuten = 1,2 uur.
Als ze w uur wandelen, dan leggen ze een afstand af van 5w km.
Totaal is er dan in (1,2 + w) uur een afstand afgelegd van (18 + 5w) km.

De gemiddelde snelheid is 8 km/u als de totale afstand (in km) gedeeld door de totale tijd (in uren) precies 8 is.

Totale afstand : totale tijd = 8
(18 + 5w) : (1,2 + w) = 8
18 + 5w = 8 x (1,2 + w)
18 + 5w = 9,6 + 8w
8,4 = 3w
w = 2,8 uur
2,8 uur = 168 minuten.

Ter controle:
Fietsen in 1,2 uur 18 km.
Wandelen 2,8 x 5 = 14 km.
In totaal in 4 uur 32 km.
Dat is 8 km/u.
Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties