in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-03-2019 (niveau 2)eerdere test 25 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-03-2019 zo ingevuld:67 + ........ = 113


93 %46 
7 %anders
(een som van Daimios)
Vul eerst aan tot 100, dan 13 erbij:
67 + 33 = 100
100 + 13 = 113

33 + 13 = 46
Zie ook de pagina Optellen.+ = ........


92 % (afgerond)1 
3 % (afgerond)
1 % (afgerond)
3 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: + =
Dan nog vereenvoudigen tot 1
Zie ook de pagina Breuken optellen.150.000 m =


15 % (afgerond)150 hm
47 % (afgerond)15 hm 
4 % (afgerond)1,5 hm
34 % (afgerond)1500 hm

10.000 m = 1 hm
Zie ook de pagina Oppervlakte.De som van een rekenkundige reeks van 50 opeenvolgende getallen is 1275.
De som van het eerste en laatste getal van bedoelde rekenkundige reeks is ........ .


18 %51 
82 %anders
(Een som van Henri Markens.)
De som van een reeks opeenvolgende getallen =
de helft van het aantal getallen x de som van de twee uitersten.

Als we de som van de twee uitersten schrijven als u, dan geldt:

1275 = 1/2 x 50 x u
1275 = 25 x u
u = 1275 : 25
u = 51

Of:
De som van een reeks opeenvolgende getallen =
het aantal getallen x gemiddelde van de twee uitersten.

Als we de som van de twee uitersten schrijven als u, dan geldt:

1275 = 50 x (u : 2)
1275 = 25 x u
u = 1275 : 25
u = 51

Of:
Het gemiddelde van de getallen is 1275 : 50 = 25,5.
De helft van die getallen is kleiner dan 25,5 (dus 1 t/m 25) en de andere helft groter (dus 26 t/m 50).
1 + 50 = 51
Zie ook de pagina Optellen.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties