in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-03-2019 (niveau 3)eerdere test 22 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-03-2019 zo ingevuld:3(4 + 2 x 4) = ........


91 %36 
9 %anders
Eerst uitrekenen wat tussen de haakjes staat en dan 3 x 12 = 36
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.
Welk blokje geeft de uitkomst van 1250 x 0,5 zo nauwkeurig mogelijk aan?


1 % (afgerond)rood
1 % (afgerond)geel
92 % (afgerond)groen 
6 % (afgerond)blauw

1250 x 0,5 = 625. Het blokje bij die waarde is groen.
Zie ook de pagina Getallenlijn.Van een rechthoekige driehoek zijn de twee rechthoekszijden 16 en 12 cm.
De schuine zijde is ........ cm.

Geen idee hoe je dit moet aanpakken? Kijk dan even op de pagina 'Pythagoras' bij 'Meten en wegen'.


81 %20 
19 %anders
De stelling van Pythagoras zegt: a + b = c.
16 + 12 = 256 + 144 = 400 en dat is 20.

De zijden van deze driehoek hebben de verhouding 3:4:5 en dat is een mooie Pythagoras-combinatie.
Zie ook de pagina Pythagoras.Een rijdende auto die tot stilstand wordt gebracht, heeft een bepaalde remweg die van verschillende factoren afhankelijk is. Deze remweg bedraagt onder gunstige omstandigheden 30,8 m bij een snelheid van 80 km/u en 39 m bij een snelheid van 90 km/u.
De 'stopafstand' is echter groter, omdat een alerte chauffeur een reactietijd van 1 seconde heeft om op de rem trappen. In die seconde rijdt de auto uiteraard door.

De voorste van twee achter elkaar rijdende auto's rijdt met een snelheid van 90 km/u en de achterste met 80 km/u. Op het moment dat de tussenruimte tussen beide auto's 30 m bedraagt, ziet de chauffeur van de voorste auto een obstakel op de weg waarvoor hij abrupt moet stoppen.
Op het moment dat de chauffeur van de achterste auto de remlichten van de eerste auto ziet oplichten, neemt hij dezelfde actie als zijn voorganger.

Als beide auto's tot stilstand zijn gekomen, bedraagt de onderlinge afstand van de auto's ........ meter.
Bij deze opgave gaan we uit van de bovengenoemde remwegen, reactietijd, snelheden en gunstige omstandigheden.
(Vul een geheel getal in. Indien nodig afronden.)

Let op: voordat er geremd wordt, hebben de auto's niet dezelfde snelheid. De tussenruimte is 30 meter als de voorste bestuurder het obstakel ziet!


8 %19 
92 %anders
(Een som van Henk van Huffelen.)
Per seconde legt de eerste auto een afstand af van 90.000 : 3600 = 25 m en de tweede 80.000 : 3600 = 22,22... m.
Als de chauffeur van de eerste auto het obstakel ziet, legt zijn auto nog 25 + 39 = 64 m af voor deze stilstaat.
De tweede auto begint met remmen, 2 seconden nadat de chauffeur van de eerste auto het obstakel zag.
De afgelegde afstand van de tweede auto is 2 x 22,22... + 30,8 = 75,24... m. Dit ronden we af op 75 meter.

De tweede auto is tijdens de manoeuvre 75 - 64 = 11 m dichter bij de eerste gekomen.
De onderlinge afstand tussen beide auto's is dan nog 30 - 11 = 19 m.


Het kan ook anders:
De voorste auto rijdt sneller dan de achterste. De onderlinge afstand van 30 meter geldt op het moment dat de voorste bestuurder het obstakel ziet. De onderlinge afstand neemt toe met 10.000 : 3600 = 2,77... meter per seconde.

Als je wilt rekenen vanaf het moment dat de eerste remlichten branden, houd er dan rekening mee dat de onderlinge afstand op dat moment ongeveer 2,8 meter is toegenomen. De afstand is dan 32,8 meter.

Auto 1 heeft een remweg van 39 meter.
Auto 2 heeft een remweg van 30,8 meter en heeft in de reactietijd 22,22 meter afgelegd.
De onderlinge afstand is:
32,8 + 39 - 30,8 - 22,2 = 18,8 meter, afgerond 19 meter.
Zie ook de pagina Snelheid.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties