in samenwerking met 
39288 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-03-2019 (niveau 2)eerdere test 22 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-03-2019 zo ingevuld:12 x 34 = ........


88 %408 
12 %anders
Je kunt deze vermenigvuldiging in twee stappen uitrekenen:
eerst 10 x 34 = 340 en dan 2 x 34 = 68.
Tot slot 340 + 68 = 408.
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.Wat is groter: of ?


17 % (afgerond)
83 % (afgerond) 

Je kunt de breuken ook schrijven als en . Dan zie je welke het grootst is.
Zie ook de pagina Breuken vergelijken.
In het midden van een groot gazon is een vierkant perk met planten. Een zijde van het perk is 6 meter.
De parkwachter legt tegels aan de BUITENKANT van het perk (dus waar gras was). De tegels zijn 30x30 cm. Zo ontstaat een vierkant van tegels om het perk heen.
Hiervoor zijn ........ tegels nodig.


48 %84 
52 %anders

Langs elke zijkant passen 20 tegels. Daarna zijn er nog vier tegels nodig op de hoeken.
In totaal dus 80 + 4 = 84 tegels.
Zie ook de pagina Lengte.
Iemand koopt drie ledlampjes in één verpakking voor € 2,49.
Ieder lampje heeft drie batterijen nodig.
De batterijen kosten per acht stuks € 6,99.

De batterijen die nodig zijn voor één lampje, zijn ........ keer zo duur als het lampje zelf.
(Vul een geheel getal in. Rond zo nodig af.)


51 %3 
49 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
1 lampje kost 249 : 3 = 83 cent.
1 batterij kost 699 : 8 = 87 cent. Dat is ongeveer even duur als 1 lampje.
3 batterijen zijn afgerond driemaal zo duur als een lampje.

Of:
3 batterijen kosten 3 x 699 : 8 = 262 cent.
262 cent : 83 cent = 3,16
Drie batterijen zijn 3,16 keer zo duur als een lampje.
Dat is afgerond 3 x zo duur.
Zie ook de pagina Delen.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties