in samenwerking met 
39288 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-03-2019 (niveau 2)eerdere test 21 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-03-2019 zo ingevuld:Welke reeks gaat van klein naar groot?


81 % (afgerond)86686 - 86866 - 88668 - 88686 
6 % (afgerond)86686 - 86866 - 88686 - 88668
8 % (afgerond)86866 - 88668 - 86686 - 88686
5 % (afgerond)86686 - 88686 - 88668 - 86866


Zie ook de pagina Getallen.32 x 29 = ........


74 %928 
26 %anders
Een handige manier is:
bereken eerst 30 x 32 = 960
en trek dan 1 x 32 eraf
(960 - 32 = 928).
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.25 x 0,08 =


2 % (afgerond)200
5 % (afgerond)20
84 % (afgerond)2 
9 % (afgerond)0,2

25 x 8 : 100 =
200 : 100 = 2
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Iemand schrijft alle mogelijke uitslagen van een voetbalwedstrijd onder elkaar
waarbij geen enkele club meer dan vier keer scoort. Hoeveel mogelijke uitslagen zijn er?

Club A - Club B: 0 - 0
Club A - Club B: 1 - 0
Club A - Club B: 2 - 0
enzovoort.

Dat worden ........ regels.


11 %25 
89 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
Per club kan er 0, 1, 2, 3 of 4 keer gescoord worden.
Voor elk van die vijf mogelijkheden heeft de andere club er ook vijf.
5 x 5 = 25

De uitslagen zijn:
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0,
0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1,
0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2,
0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3,
0-4, 1-4 ,2-4, 3-4, 4-4.

Als je die allemaal onder elkaar zet, zijn het 25 regels.
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties