in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-03-2019 (niveau 3)eerdere test 20 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-03-2019 zo ingevuld:
Welke waarde hoort bij de plaats van het rode pijltje?


96 % (afgerond)948,3 
830
1 % (afgerond)952,3
3 % (afgerond)933

Aan de plaats van 950 en 955 kun je zien dat de afstand tussen de lange streepjes van deze getallenlijn steeds 1 is. De korte streepjes zijn tienden daarvan. Het rode pijltje staat 3 kleine streepjes voorbij 948. Het juiste antwoord is daarom 948,3.
Zie ook de pagina Getallenlijn.2/3 x ........ = 630


70 %945 
30 %anders
2/3 x ? = 630
? = 630 : 2/3
Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde:
? = 630 x 3/2
? = 945

Of:
1/3 x ? = 630/2 = 315
? = 3 x 630/2
? = 3 x 315
? = 945
Zie ook de pagina Breuken delen.7 x deel is hetzelfde als


29 % (afgerond)0,0007%
56 % (afgerond)0,07% 
14 % (afgerond)0,007%
1 % (afgerond)7,001%

= 1%
= 0,01%
10.000 x 0,01% = 100%.
7 x 0,01% = 0,07%
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.Oma eet iedere morgen een eitje met zout.
Haar zoutstrooier heeft twee klepjes: een voor weinig zout en een voor veel zout. Oma wil weinig zout maar kan de twee klepjes niet goed onderscheiden.
Als ze het goede klepje opentrekt kan ze meteen gaan strooien.
Als ze eerst het foute klepje opentrekt, moet ze daarna de strooier een halve slag draaien en het andere klepje opentrekken. Omdat ze de klepjes niet kan onderscheiden, is haar eerste poging in de helft van de gevallen verkeerd.

Oma trekt 's morgens gemiddeld ........ klepjes open per twee weken.


59 %21 
41 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
In die twee weken (is veertien dagen) trekt ze gemiddeld zeven maal het goede en zeven maal het foute klepje open.
Dat foute klepje moet dan zeven maal overgedaan worden.
7 + 7 x 2 = 21
Zie ook de pagina Kansrekenen.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties