in samenwerking met 
37856 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-06-2019 (niveau 3)eerdere test 13 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-06-2019 zo ingevuld:0,125 x ........ =


92 %2 
8 %anders
x 2 =
Zie ook de pagina Kommagetallen en breuken.
Een rechthoekige vloer is op schaal 1 : 40 getekend.
De hokjes van het papier zijn 1 x 1 cm. Wat is de oppervlakte van de vloer in werkelijkheid?


8 % (afgerond)44,8 m
68 % (afgerond)4,48 m 
20 % (afgerond)11,2 m
4 % (afgerond)112 m

De afmetingen in werkelijkheid zijn 280 cm x 160 cm.
De oppervlakte in werkelijkheid is 44800 cm.
Dat is 448 dm en 4,48 m.
Zie ook de pagina Schaal.x 279 = ........


89 %217 
11 %anders
x 279 = 7 x 279 : 9 = 1953 : 9 = 217
Of: x 279 = 7 x 279 : 9 = 7 x 31 = 217
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.In een land zijn er alleen witte en zwarte auto's.
Iedereen heeft f 1 f 2 auto's.
Inwoners die 2 auto's hebben, bezitten een zwarte en een witte auto.
60% van de inwoners heeft een zwarte auto en 75% een witte.

In dat vreemde land heeft ........ procent van de inwoners een zwarte n een witte auto.
(Vul een heel getal in.)


36 %35 
64 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
60% + 75% = 135%.
Dat is 35% meer dan 100%. Dat komt door de mensen die 2 auto's hebben, want die worden dubbel geteld.
35% van de inwoners heeft 2 auto's.

Of:
40% heeft gn zwarte auto en 25% gn witte. Dat is bij elkaar 65% van de bevolking.
65% heeft 1 auto.
35% heeft 2 auto's.


Of, iets uitvoeriger:
Er zijn 3 groepen mensen. Noem de aantallen A, B en C:

A inwoners hebben alleen een witte auto.
B inwoners hebben alleen een zwarte auto.
C inwoners hebben twee auto's en die zijn dan wit en zwart.
Samen zijn ze 100%.
A + B + C = 100% (verg. 1)

60% van de inwoners heeft een zwarte auto. Dat zijn de groepen B en C.
75% van de inwoners heeft een witte auto. Dat zijn de groepen A en C.

A + C zijn samen 75%
B + C zijn samen 60%
Tel deze twee regels op. Dan zie je:

A + B + C + C = 135% (vergelijking 2)

Als je vergelijking 1 en 2 met elkaar vergelijkt, zie je dat het verschil 35% is en dat dit komt door C.
C = 35%
Zie ook de pagina Alles is 100%.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties