in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-03-2019 (niveau 3)eerdere test 18 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-03-2019 zo ingevuld:3 - 2 = ........


88 %1 
12 %anders
3 - 2 = 9 - 8 = 1
Zie ook de pagina Machtsverheffen.5 + 2 =


92 % (afgerond)8 
2 % (afgerond)8
3 % (afgerond)8
3 % (afgerond)8

Eerst gelijknamig maken:
5 + 2 = 8

Of:
69/12 + 32/12 = 101/12 = 8
Zie ook de pagina Breuken optellen.12,5% is hetzelfde als


98 % (afgerond) deel 
1 % (afgerond) deel
1 % (afgerond) deel
1 % (afgerond) deel

8 x 12,5% = 100%.
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.Jan deelt een getal door 0,25.
Hij telt er dan -5 bij op en vermenigvuldigt die uitkomst ten slotte met 0,3.
Het resultaat van zijn berekening is 178,5.
Het oorspronkelijke getal is ........ .
(Vul een heel getal in; rond zo nodig af).


50 %150 
50 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
Delen door 1/4 is hetzelfde als vermenigvuldigen met 4.
Ergens -5 bij optellen is hetzelfde als ergens 5 van aftrekken.
Eigenlijk staat er dus:
Jan vermenigvuldigt een getal met 4.
Hij trekt er dan 5 van af en vermenigvuldigt die uitkomst ten slotte met 0,3.
Het resultaat van zijn berekening is 178,5. Wat was het oorspronkelijke getal?

Je kunt het getal vinden door 'terug te rekenen':
178,5 : 0,3 = 1785 : 3 = 595
595 + 5 = 600
600 : 4 = 150

Of:
Noem het oorspronkelijke getal g.
(g/0,25 - 5) x 0,3 = 178,5
(4g - 5) x 0,3 = 178,5
1,2g - 1,5 = 178,5
1,2g = 180
0,2g = 30
g = 150
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties