in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-03-2019 (niveau 2)eerdere test 14 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 14-03-2019 zo ingevuld:Welke reeks gaat van klein naar groot?


1 % (afgerond)20,09 - 20,45 - 20,00 - 20,95
98 % (afgerond)20,00 - 20,09 - 20,45 - 20,95 
1 % (afgerond)20,00 - 20,09 - 20,95 - 20,45
20,00 - 20,95 - 20,45 - 20,09


Zie ook de pagina Getallen.345 - 77 = ........


89 %268 
11 %anders
Eerst 45 eraf, dan 32 eraf
345 - 45 = 300
300 - 32 = 268
Zie ook de pagina Aftrekken.9 + 0,5 x 0,5 + 1 =


3 % (afgerond)5,75
9 % (afgerond)11
77 % (afgerond)10,25 
10 % (afgerond)12,5

Eerst vermenigvuldigen en dan optellen:
9 + 0,25 + 1 = 10,25
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.
Een cruiseschip heeft twee dekken met hutten voor de passagiers.
Bijna alle hutten zijn voor twee personen.

Het bovenste dek heeft 28 hutten.
Het onderste dek heeft 34 hutten waarvan 2 voor 1 persoon en 1 voor 3 personen.

Er kunnen ........ passagiers in deze hutten mee.


57 %123 
43 %anders
(Een som van Carel Willem de Visser.)
28 + 34 = 62 hutten. Bij twee passagiers per hut zouden dat er 124 zijn.
Vanwege de twee 1-persoon hutten worden dat er 122.
De ene 3-personen hut maakt er 123 van.

Of:
59 x 2 personen = 118 personen
2 x 1 persoon = 2 personen
1 x 3 personen = 3 personen.
118 + 2 + 3 = 123
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties