in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-03-2019 (niveau 3)eerdere test 13 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-03-2019 zo ingevuld:
Welk getal komt bij het rode blokje op deze vreemde getallenlijn?


1 % (afgerond)47,7
5 % (afgerond)51,5
3 % (afgerond)49,5
92 % (afgerond)52,5 

Op deze getallenlijn kom je in 6 stappen van 47,5 naar 62,5. Dat is een verschil van 15.
Elke stap is 15 : 6 = 2,5
Het rode blokje staat 2 stappen rechts van 47,5.
47,5 + 5 = 52,5
Zie ook de pagina Getallenlijn.54 x 2 = ........


85 %150 
15 %anders
54 x 2 = 54 x 25/9 = 25 x 54 : 9 = 25 x 6 = 150
Of: 54 x 2 = 54 x 2 + 54 x = 108 + 42 = 150
Zie ook de pagina Breuken vermenigvuldigen.deel is hetzelfde als


7 % (afgerond)0,5%
63 % (afgerond)0,05% 
14 % (afgerond)0,005%
16 % (afgerond)0,0005%

1% =
0,1% =
De helft is
0,05% =
Zie ook de pagina Makkelijke percentages.Je hebt twee getallen, a en b.
Voor deze twee getallen geldt:
a + b = a x b
Als a = 11, wat is b dan?


74 % (afgerond)1,1 
5 % (afgerond)10
5 % (afgerond)0,9
16 % (afgerond)

(Een som van Wim van Doorn.)
a + b = a x b
11 + b = 11 x b
11 = 11 x b - b
11 = 10 x b
= b
b = 1,1

Controle:
11 + 1,1 = 12,1
11 x 1,1 = 12,1
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties