in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-03-2019 (niveau 2)eerdere test 13 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-03-2019 zo ingevuld:633 + 78 + 67 = ........


95 %778 
5 %anders
Zoek eerst de getallen die je makkelijk kunt optellen (633 + 67 = 700). Dan gaat de rest bijna vanzelf.
Zie ook de pagina Optellen.- = ........


2 % (afgerond)
4 % (afgerond)
92 % (afgerond) 
1 % (afgerond)

Eerst gelijknamig maken: - =
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Verhoudingen:
12 : 8 is hetzelfde als 25 : ........


78 %16 
22 %anders
Je moet dit niet behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 12 en in de tweede verhouding is het linker getal 25.
25 is 2 x 12.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 2, is de verhouding weer in balans: 2 x 8 = 16.
Zie ook de pagina Verhoudingen.Fatima leest voor het slapen gaan 12 bladzijden uit haar lievelingsboek.
De eerste 8 bladzijden hebben gemiddeld 300 woorden en de andere bladzijden gemiddeld 250 woorden.
In totaal leest Fatima die avond ........ woorden.
(Vul een heel getal in, zonder punt of spatie.)


81 %3400 
19 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
8 x 300 = 2400
4 x 250 = 1000
2400 + 1000 = 3400
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties