in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-03-2019 (niveau 2)eerdere test 12 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 12-03-2019 zo ingevuld:271 - 87 = ........


90 %184 
10 %anders
Eerst 71 eraf, dan 16 eraf.
271 - 71 = 200
200 - 16 = 184
Zie ook de pagina Aftrekken.De plattegrond van een parkje is getekend op schaal 1 : 50. Op de tekening is het wandelpad 50 cm lang.
Het pad is in werkelijkheid ........ meter lang.


64 %25 
36 %anders
In werkelijkheid is een lengte 50 keer zo groot als op de tekening. 2500 cm = 25 meter.
Zie ook de pagina Schaal.Bij een grote bank werken momenteel wereldwijd nog 180.000 mensen. In het voorgaande jaar zijn er 20.000 banen geschrapt.
Hoeveel procent van de oorspronkelijke werknemers is in dat jaar ontslagen?
(Voor deze rekensom gaan we uit van allemaal fulltimebanen.)


8 % (afgerond)20%
53 % (afgerond)10% 
37 % (afgerond)11,11%
3 % (afgerond)22,22%

Vr de ontslaglawine werkten die 20.000 mensen er nog. Samen met de 180.000 overige werknemers zijn dat er 200.000.
1% van 200.000 = 2000.
10% van 200.000 = 20.000
Zie ook de pagina Procenten.
Carla wil een prepay-opwaardeerkaart van 10 kopen.
Ze heeft erg veel muntgeld en legt op de toonbank:
Negen rijtjes van twee 20-centmunten
Een rijtje van drie 2-euromunten.

De winkelier kijkt vermanend en geeft drie 20-centmunten terug.
Carla kijkt verontschuldigend, neemt de munten aan en geeft twee 50-centmunten terug.

Wie ging met de betaling uiteindelijk het schip in?


55 % (afgerond)Niemand 
20 % (afgerond)Carla
24 % (afgerond)De winkelier

(Een som van Carel Willem de Visser.)
10 = 10 x 100 = 1000 cent
Carla gaf (9 x 2 x 20) + (1 x 3 x 200) = (18 x 20) + (3 x 200) = 360 + 600 = 960 cent.

Ze kreeg er 3 x 20 = 60 terug en betaalde dus op dat moment 960 - 60 = 900 cent.

Ze gaf er 2 x 50 = 100 bij. Uiteindelijk betaalde dus 900 + 100 = 1000 cent en dat is precies goed.


Zie ook de pagina Euro.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties