in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-03-2019 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 11 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 11-03-2019 zo ingevuld:64 - 47 = ........


82 %17 
18 %anders
Trek eerst de eenheden eraf (64 - 7 = 57). Daarna de tientallen (57 - 40 = 17).
Zie ook de pagina Aftrekken.Welk getal ligt precies midden tussen 23 en 33? ........


81 %28 
19 %anders
Tel eerst 23 en 33 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus 23 + 33 = 56 en 56 : 2 = 28
Zie ook de pagina Gemiddelde.De plattegrond van een slaapkamer is getekend op schaal 1 : 10. De lengte van de kamer is op de plattegrond 45 cm.
In werkelijkheid is de kamer ........ cm lang.


83 %450 
17 %anders
In werkelijkheid is een lengte 10 keer zo groot als op de tekening.
Zie ook de pagina Schaal.76,83 - 2,29 = ........


3 % (afgerond)79,12
86 % (afgerond)74,54 
9 % (afgerond)73,54
2 % (afgerond)76,54

76,83 - 2,29 = 74,54
Zie ook de pagina Kommagetallen aftrekken.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties