in samenwerking met 
39288 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-04-2019 (niveau 3)eerdere test 23 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-04-2019 zo ingevuld:Verhoudingen:
2 : 12 is hetzelfde als 7 : ........


87 %36 
13 %anders
Je moet dit niet behandelen als twee deelsommen, maar als twee verhoudingen.
In de eerste verhouding is het linker getal 2 en in de tweede verhouding is het linker getal 7.
7 is 3 x 2.
Als je het rechter getal uit de eerste verhouding ook vermenigvuldigt met 3, is de verhouding weer in balans: 3 x 12 = 36.
Zie ook de pagina Verhoudingen.40 : 0,8 =


96 % (afgerond)50 
2 % (afgerond)500
5000
1 % (afgerond)5

Delen door 8/10 is vermenigvuldigen met 10/8.
10/8 x 40 = 50

Of:
Als je beide getallen 10 keer zo groot maakt, verandert dat niets aan de uitkomst, maar de som wordt wel makkelijker:
400 : 8 = 50
Zie ook de pagina Kommagetallen delen.3.000.000 mē = ........ kmē
(Vul een getal in zonder punten of spaties.)


79 %3 
21 %anders
1 kmē = 1000 m x 1000 m =
1.000.000 mē
Zie ook de pagina Oppervlakte.Marco doet aan geocaching, 'schatzoeken met gps' noemt hij het. Hij doet het nu precies 3 jaar.
Hanna is vandaag precies 4 jaar aan het geocachen en zij heeft al 168 caches ('schatten') gevonden.
Marco's gemiddelde aantal caches per jaar is precies twee keer zo groot als het gemiddelde van Hanna.
Marco heeft nu in totaal ........ caches gevonden.


70 %252 
30 %anders
Hanna heeft 168 caches in 4 jaar. Dat zijn gemiddeld 42 caches per jaar.

Marco heeft gemiddeld 84 caches per jaar. Hij is 3 jaar bezig. Hij heeft in totaal 3 x 84 = 252 caches gevonden.
Zie ook de pagina Verhoudingen.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties