in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-04-2019 (niveau 2)eerdere test 18 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-04-2019 zo ingevuld:93057 = 90000 + ........ + 50


89 %3007 
11 %anders
Het cijfer 3 staat voor de duizendtallen in het getal 93057 en de 7 voor de eenheden.
3 x 1000 = 3000. Samen met die 7 is dat 3007
Zie ook de pagina Getallen.15 x 25 = ........


94 %375 
6 %anders
Je kunt deze vermenigvuldiging in twee stappen uitrekenen:
eerst 10 x 25 = 250 en dan 5 x 25 = 125.
Tot slot 250 + 125 = 375.
Zie ook de pagina Vermenigvuldigen.0,835 + 0,23 =


15 % (afgerond)0,858
3 % (afgerond)1,155
82 % (afgerond)1,065 
0,867

0,835 + 0,23 = 1,065
Zie ook de pagina Kommagetallen optellen.De meeste mensen weten wel uit hoeveel dagen een jaar bestaat, maar weten wij ook uit hoeveel dagen een kwartaal bestaat?
In een schrikkeljaar bestaat het derde kwartaal uit ........ dagen.


65 %92 
35 %anders
(Een som van Jan van Dijk.)
In een schrikkeljaar heeft februari een dag extra.
Het derde kwartaal is elk jaar juli + augustus + september. Dat zijn 31 + 31 + 30 = 92 dagen.
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties