in samenwerking met 
39537 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-04-2019 (niveau 3)eerdere test 18 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-04-2019 zo ingevuld:2(2 x 3 - 4) = ........


96 %4 
4 %anders
Eerst uitrekenen wat tussen de haakjes staat en dan 2 x 2 = 4
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.De afstand tussen twee steden is 5500 km.
Op een kaart is de afstand 27,5 cm.
Op welke schaal is de kaart getekend?


70 % (afgerond)schaal 1 : 20.000.000 
7 % (afgerond)schaal 1 : 20.000
21 % (afgerond)schaal 1 : 200.000
3 % (afgerond)schaal 1 : 2.000

27,5 cm op de kaart is in werkelijkheid 5500 km, oftewel 550.000.000 cm.
De verhouding is
27,5 : 550.000.000
Als je beide getallen door 27,5 deelt, zie je de schaal
1 : 20.000.000

Of:
Onthoud dat je te maken hebt met schaal
1 : 100.000 als 1 cm op de kaart 1 km in werkelijkheid is.
Bij schaal 1 : 100.000 zou 27,5 cm op de kaart 27,5 km in werkelijkheid zijn.
In de opgave is de werkelijkheid 200 keer zo groot, want
200 x 27,5 km = 5500 km.
De schaal is daarom
1 : 20.000.000
Zie ook de pagina Schaal.9 - 6 =


8 % (afgerond)2
79 % (afgerond)2 
8 % (afgerond)2
5 % (afgerond)2

Eerst gelijknamig maken:
9 - 6 = 2 = 2
Zie ook de pagina Breuken aftrekken.Na een korte maar hevige regenperiode moest de Waal 10.000 m water per seconde afvoeren.
Als je dit getal heel precies neemt, is de hoeveelheid afgevoerd water per minuut genoeg om ........ miljoen flessen van 1,25 liter te vullen.
(Vul een heel getal in. Het gaat om het aantal miljoenen.)


34 %480 
66 %anders
(Een som van Jacques Schopman.)
10.000 m per seconde is 600.000 m per minuut. Dat is 600.000.000 liter per minuut.

600 miljoen : 1,25 = 480 miljoen flessen.

600 : 5/4 = 600 x 4/5 = 480
Zie ook de pagina Liters.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties