in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 01-02-2023 (niveau 3)eerdere test 01 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 01-02-2023 zo ingevuld:In de computerwereld kom je weleens in aanraking met hexadecimale getallen. Deze getallen horen bij het zestientallig stelsel. Behalve de cijfers 0 t/m 9 zijn er ook nog de letters A t/m F. In onderstaand lijstje staan de hexadecimale getallen links van het isgelijkteken (de rode getallen):Voor getallen vanaf 16 zijn twee tekens nodig: hexadecimaal getal 10=16, 11=17, enzovoort tot 1F=31. Dan komt hexadecimaal 20=32 en telt de reeks weer verder.
De decimale waarde van het hexadecimale getal 3A is ........ .


46 %58 
54 %anders
De 3 staat voor de zestientallen.
3 x 16 = 48

De A staat op de plaats van de eenheden. Hexadecimaal A betekent decimaal 10, zoals je in het lijstje ziet.
48 + 10 = 58
Zie ook de pagina Hexadecimale getallen.Hoeveel is 0,1% van 5?


5 % (afgerond)0,5
84 % (afgerond)0,005 
1 % (afgerond)50
10 % (afgerond)0,05

1% van 5 = 0,05
0,1% van 5 = 0,1 x 0,05 = 0,005
Zie ook de pagina Percentage van iets.Het etiket van een fles limonadesiroop zegt dat de limonade op z'n lekkerst is als 5% van de vloeistof uit limonadesiroop bestaat. Er zit nog 30 cL siroop in de fles.

Hoeveel water moet je toevoegen volgens dit recept?


15 % (afgerond)570 mL
56 % (afgerond)5,7 liter 
23 % (afgerond)600 cL
6 % (afgerond)0,6 liter

5% = 30 cL
100% = 20 x 30 cL
Dat is 600 cL, oftewel 6 liter aangelengde limonade.
Daarvan is 30 cL de oorspronkelijke siroop. Je voegt dus 570 cL water toe.
Dat is 5,7 liter, want 100 cL = 1 liter.
Zie ook de pagina Liters.Kees-Jan heeft een rookmelder die elke 344 seconden heel kort één keer knippert.
Op een dag ziet Kees-Jan dat de rookmelder exact om 12:05:00 uur knippert.

Hij rekent uit wanneer de rookmelder voor de eerste keer weer op een volle minuut knippert.
Dat is om ........ .
(Let op: geef het antwoord in 4 cijfers zonder leestekens, bijvoorbeeld 1206 als je 12:06 bedoelt.)


21 %1331 
79 %anders
(Een som van Albert van Gemert.)
344 seconden = 5 minuten en 44 seconden.
Dat is 16 seconden minder dan 6 minuten.
Na 2 tussenpozen is het 2 x 6 minuten - 2 x 16 seconden later, enzovoort.

Het gaat erom, na hoeveel tussenpozen één of meerdere volle minuten een veelvoud van 16 is, want dan knippert de rookmelder weer op een volle minuut.
Dit kun je bepalen met het Kleinste Gemeenschappelijke Veelvoud (KGV) van 16 en 60.

16 = 2 x 2 x 2 x 2
60 = 2 x 2 x 3 x 5
KGV = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 = 240

240 : 16 = 15

Na 15 tussenpozen knippert de rookmelder weer op de hele minuut.
Dat is na 15 x 6 minuten - 15 x 16 seconden.
Dat is na 90 minuten - 4 minuten = na 86 minuten.

12:05 + 86 minuten =
13:05 + 26 minuten = 13:31
Het juiste antwoord is 1331.


Of:
KGV van 344 en 60 =
KGV van 172 en 30 = 172 x 30 = 5160
5160 : 60 = 86
86 min na 12:05 = 13:31 uur.
Het juiste antwoord is 1331.
Zie ook de pagina Tijd.TOTAALRESULTAAT:
52% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties