in samenwerking met 


Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-05-2022 (niveau 2)eerdere test 19 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-05-2022 zo ingevuld:Welk getal ligt precies in het midden tussen -7 en -21?


90 % (afgerond)-14 
3 % (afgerond)-15
2 % (afgerond)-13
4 % (afgerond)-7

Tel eerst -7 en -21 bij elkaar op en deel het resultaat door 2. Dus -7 + -21 = -28 en -28 : 2 = -14

Of met een getallenlijn:
Op een getallenlijn is de afstand tussen beide getallen 14. De helft is 7. Het gevraagde getal ligt op de getallenlijn 7 rechts van -21 en ook 7 links van -7. In beide gevallen -14.
Zie ook de pagina Gemiddelde.27 + 15 : 3 = ........


87 %32 
13 %anders
Delen gaat vr optellen. Reken eerst uit: 15 : 3 = 5 en daarna 27 + 5 = 32.
Zie ook de pagina Gemengde bewerkingen.300 x 0,03 =


4 % (afgerond)90
93 % (afgerond)9 
2 % (afgerond)0,9
1 % (afgerond)0,09

3 x 100 x 0,03 =
3 x 3 = 9
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.Een enthousiaste rekenaar stuurt 75 sommen op naar Beter Rekenen.
69 van zijn vragen kunnen worden gebruikt in een test.
........ procent van de vragen kan NIET worden gebruikt in een test.
(Vul een geheel getal in. Indien nodig afronden.)


47 %8 
53 %anders
(Een som van David Bot.)
75 - 69 = 6 vragen worden niet gebruikt.
6 van de 75 =
2 van de 25

1/25 deel is 4%
2/25 deel is 8%
Zie ook de pagina Hoeveel procent.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties