in samenwerking met 
36081 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-06-2019 (niveau 3)eerdere test 24 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-06-2019 zo ingevuld:0,25 x ........ = 16


91 %64 
9 %anders
x 64 = 16
Zie ook de pagina Kommagetallen vermenigvuldigen.5 - 2 =


7 % (afgerond)2
83 % (afgerond)2 
5 % (afgerond)2
4 % (afgerond)2

Eerst gelijknamig maken:
5 - 2 = 2 = 2
Zie ook de pagina Breuken aftrekken."5% van 10%" is hetzelfde als "10% van 5%".
Deze bewering is:


25 % (afgerond)niet waar
75 % (afgerond)waar 

5% van 10% is 0,5%
10% van 5% is ook 0,5%
Zie ook de pagina Procenten.Er is sprake van een griepepidemie als gedurende minstens twee opeenvolgende weken minstens 50 op de 100.000 inwoners griep hebben. De grens of we al dan niet te maken hebben met een griepepidemie, ligt dus bij ........ promille van de inwoners.


10 % (afgerond)5 promille
9 % (afgerond)0,2 promille
21 % (afgerond)2 promille
60 % (afgerond)0,5 promille 

(Een som van Gerard Volders.)
Een promille is 1/1000 deel, oftewel 1/10 procent.
1 promille van 100.000 inwoners = 100 inwoners.
50 inwoners = 0,5 promille.
Zie ook de pagina Procenten.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Noordhoff Uitgevers
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Rekenen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties