MOB-versie | Naar grote versie

Oppervlakte

Hoe groot is het weiland?
 

 

Dit weiland heeft een lengte van 200 meter en een breedte van 100 meter. Hoe groot is het stuk grond? Het is de bedoeling dat je de oppervlakte van het weiland berekent. 

 

Een veelgebruikte maat voor oppervlakte is de vierkante meter. Dat is de grootte van een vierkant van 1 meter breed en 1 meter lang. Je schrijft ook wel 1 m2.

 

We gaan uitzoeken hoeveel vierkante meter de oppervlakte van het weiland is:

De oppervlakte van het weiland is 100 x 200 m2.

Dat is 20.000 m2.

 

 

Andere oppervlaktematen

Behalve de vierkante meter zijn er ook andere oppervlaktematen:

 

1 mm2

1 cm2

1 dm2

1 m2

1 dam2

1 hm2

1 km2

vierkante

millimeter

vierkante

centimeter

vierkante

decimeter

vierkante

meter

vierkante

decameter

vierkante

hectometer

vierkante

kilometer

 

 

 

 centiare

(ca)

are

hectare

(ha)

 

 

 

 

 

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

 

Op de zeven foto's hierboven zie je een vierkante millimeter, centimeter, decimeter, meter, decameter, hectometer en kilometer.

Elke stap naar rechts is een honderd keer zo grote maat: je hebt 100 vierkante millimeters nodig om een vierkante centimeter te vullen.

 

Let op: sommige lesmethodes gebruiken de omgekeerde schrijfwijze.

Als je 1 cm2 hebt, heb je 100 mm2. Op grond van dat gegeven vinden sommige methodes dat een stap naar links (van cm2 naar mm2) juist de factor x100 is.

 

Het is dus maar hoe je het bekijkt. In onze tabel geven we aan dat - van links naar rechts - elke volgende eenheid 100 x zo groot is. Het gevolg is dat je het aantal dan door 100 deelt.

Vergelijk het met:

 

Als je dit rijtje kent, kun je ook allerlei andere dingen uitrekenen:

 

De oppervlakte van een rechthoek

Als je de lengte en breedte van een rechthoek weet, kun je de oppervlakte berekenen. Zorg ervoor dat de lengte en breedte dezelfde eenheid hebben. Dus niet meters en centimeters door elkaar gebruiken. Bijvoorbeeld:

 

Oppervlakte van een vierkant

Een vierkant is een rechthoek waarvan lengte en breedte gelijk zijn.

 


 

De oppervlakte van een cirkel

Als je de diameter (doorsnede) van een cirkel weet, kun je de oppervlakte berekenen. Daarbij speelt het getal "pi" een belangrijke rol. Het getal pi wordt geschreven als ∏. Het is een getal met eindeloos veel cijfers achter de komma. Wij ronden pi af op twee cijfers achter de komma:

 

∏ = 3,14

 

De straal wordt vaak aangeduid met de letter r.

 


 

 

De oppervlakte van een bol

Als je de diameter van een bol weet, kun je de oppervlakte berekenen. Daarbij speelt het getal "pi" een belangrijke rol. Het getal pi wordt geschreven als ∏. Het is een getal met eindeloos veel cijfers achter de komma. Wij ronden pi af op twee cijfers achter de komma:

 

∏ = 3,14

 

Net als bij een cirkel geldt: de straal van de bol is de halve diameter.

De straal (r) is de afstand tussen het middelpunt en de buitenkant van de bol.

 

De oppervlakte van een bol is 4 ∏ r2

 


 

De oppervlakte van een cilinder

De oppervlakte van een rechthoek is lengte x hoogte.

 

Als je een rechthoekig vel papier zo ombuigt dat precies een cilinder ontstaat, is de oppervlakte nog steeds lengte x hoogte. Die lengte is nu de omtrek van een cirkel.

 

De oppervlakte van een cilinder is dus omtrek x hoogte.

De omtrek van een cirkel = 2 x ∏ x r  of  ∏ x diameter

 

De oppervlakte van een cilinder is dus ∏ x diameter x hoogte

 MENU:

Home

Instellingen

Dagelijkse test

Getallen

Bewerkingen

Breuken

Kommagetallen

Procenten

Meten en wegen

Lengte

Pythagoras

Omtrek

Oppervlakte

Inhoud

Liters

Gewicht

Tijd

Snelheid

Diagrammen

Over deze website


Help | Contact  |  Instellingen  |  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers